Naše služby

√ Sprostredkovanie predaja a prenájmu bytov a rodinných domov.
   -    bezplatná analýza trhu a výpočet trhovej hodnoty Vašej nehnuteľnosti
   -    kontrola listu vlastníctva, pomoc a poradenstvo pri vysporiadaní tiarch a nezrovnalostí LV
   -    obhliadka a príprava nehnuteľnosti pred predajom alebo prenájmom (home staging)
   -    nafotenie nehnuteľnosti a spracovanie fotografií
   -    videoobhliadka alebo 3D prehliadka nehnuteľnosti profesionálne profesionálne spracovanie ponuky - vyššia efektívnosť obhliadok (obchod zrealizujeme v priemere do 53. obhliadky)
   -    zmluvy pripravované licencovanou advokátskou kanceláriou JUDr. A. Skybovej
   -    autorizácia zmlúv advokátom bez potreby notárskeho osvedčenia podpisov s poistením až do 1.500.000 Eur
   -    elektronicky podaný návrh na vklad s lehotou 20 dní bez poplatku za zrýchlenie konania
   -    garancia povolenia vkladu a kontrola správnosti zápisu katastra
   -    dohľad na finančným vyrovnaním / pomoc pri zriadení vinkulácie, úschovy alebo záložného práva banky
   -    odovzdanie nehnuteľnosti / sprostredkovanie prepisu energií

Provízia pri predaji nehnuteľností je 3% z kúpnej ceny, min. 3000 Eur.
Provízia pri prenájme nehnuteľnosti je vo výške jedného mesačného nájmu.

√ Hypotéka (zdarma)
   -    spolupracujeme s poradenskou špičkou na trhu - spoločnosťou Kamapro
   -    hypotéku Vám vybaví skúsený hypotekárny špecialista Ing. Milan Rovder
   -    vybavíme za Vás potrebné podklady pre banku a znalca
   -    „obeháme“ za Vás kataster aj banku pri zriadení záložného práva

√ Znalecký posudok
   -    sprostredkujeme Vám služby znalca (hradené priamo znalcovi - štandardný byt v Bratislave: 140 Eur)
   -    hodnotu nehnuteľnosti od nášho znalca nám banky nikdy neponížili
   -    posudky pripravuje skúsený znalec - Ing. Marcel Mastiliak

√ Advokátska úschova
   -    sprostredkujeme Vám službu advokátskej úschovy pri podpise kúpnej zmluvy za výhodnú cenu u advokátky JUDr. Alexandry Skybovej (hradené priamo advokátke - 80 Eur)